لسان دعوت انبیاء ـ علیهم السلام ـ و اولیای خُلَّص ـ سلام‏‎ ‎‏الله علیهم ـ لسان فلسفه و برهان رایج نیست بلکه آنان با جان و دل مردم کار دارند و نتایج‏ براهین را به قلب بندگان خدا می رسانند و آنان را از درون جان و دل هدایت می نمایند. 

صحیفه امام، ج ۱۶، ص:۲۲۰

. انتهای پیام /*