سعی کنید زندگیتان از زی آخوندی‏ تغییر نکند. اگر روزی از نظر زندگی از مردم عادی بالاتر رفتید بدانید که دیر یا زود‏‎ ‎‏مطرود می شوید؛ برای اینکه مردم می گویند ببینید آن وقت نداشتند که مثل مردم زندگی‏‎ ‎‏می کردند، امروز که دارند و دستشان می رسد از مردم فاصله گرفتند. باید وضع مثل سابق‏‎ ‎‏باشد، باید طوری زندگی کنیم که نگویند طاغوتی هستیم. ‏

. انتهای پیام /*