تکالیف الهیه امانات حق هستند.

شرح چهل حدیث، صفحه ۴۷۵

. انتهای پیام /*