ملت بود که این نهضت را به پیش برد و ملت است که باید از این به بعد‏‎ ‎‏نیز به پیش ببرد.

صحیفه امام، جلد ۱۳، صفحه ۱۲۱

. انتهای پیام /*