آزادی یک امانت الهی است که خداوند نصیب ما کرد.

. انتهای پیام /*