زن، یکتا موجودی است که می تواند‏‎ ‎‏از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه، بلکه جامعه ها به‏‎ ‎‏استقامت و ارزش های والای انسانی کشیده شوند.

صحیفه امام، ج ۱۶، ص:۱۹۲

. انتهای پیام /*