غیر حق‏‎ ‎‏تعالی نور نیست، همه ظلمت اند.

صحیفه امام، ج ۱۹، ص:۲۸۴

. انتهای پیام /*