‏بسمه تعالی‏

‏شورایعالی انقلاب فرهنگی‏

‏     آنچه در این گزارش مذکور است موجب کمال نگرانی است. ما نباید امور دانشگاهها‏‎ ‎‏را یک مطلب عادی فرض کنیم، که دانشگاهها ممکن است همه چیز انقلاب را به هم‏‎ ‎‏بزنند. لذا لازم است در این مسائل رسیدگی جدی شود. خصوصاً راجع به گزینش اساتید‏‎ ‎‏و دانشجویان، مقرر دارید مسائل را با کمال دقت پیگیری نمایند که مبادا خدای نخواسته‏‎ ‎‏دانشگاه مرکز تاخت و تاز مخالفین نظام جمهوری اسلامی شود.‏

۲۶ اسفند ۶۳

‏روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۱۸۷

. انتهای پیام /*