من ضمن تشکر از گردانندگان صنایع کشور، خصوصاً صنعت نفت و گاز، از همۀ آنان‏‎ ‎‏می خواهم که با تلاش خود به دنیا ثابت کنند که می توانند با فکر و تلاش خود چرخهای‏‎ ‎‏اقتصادی کشور را به حرکت درآورند. و ان شاءالله آنها با مژدۀ راه اندازی کامل صنایع‏‎ ‎‏نفت و گاز و پتروشیمی در آینده ای نه چندان دور، چشم و دل مردم ایران را روشن و شاد‏‎ ‎‏خواهند کرد. شما با تلاش در این امر مقدس به جهانیان ثابت خواهید کرد که فشارهای‏‎ ‎‏اقتصادیِ پس از جنگ، ما را به هیچ کشوری وابسته نخواهد کرد.

صحیفه امام ج۲۱ ص۲۳۲

. انتهای پیام /*