امروز که اسلام و جمهوری اسلامی در دست شما و ما و همۀ ملت ایران‏‎ ‎‏امانت است، اگر چنانچه خلاف بکنیم، خلاف مصالح جمهوری اسلامی بکنیم، خلاف‏‎ ‎‏مصالح اسلام بکنیم، به این امانت خیانت کردیم، و در پیشگاه مقدس حق تعالی مجرم و‏‎ ‎‏خائن هستیم.

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۶۶


. انتهای پیام /*