‏امروز روز نغمه سرایی فرشتگان در ستایش انسانهای مجاهد ماست. درنگِ امروز فردای‏‎ ‎‏اسارتباری را به دنبال دارد. امروز باید لباس محبت دنیا را از تن بیرون نمود، و زرۀ جهاد‏‎ ‎‏و مقاومت پوشید، و در افق طلیعۀ فجر تا ظهور شمس به پیش تاخت و ضامن بقای خون‏‎ ‎‏شهیدان بود.‏

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۱۲

. انتهای پیام /*