ماها ادعایمان این‏‎ ‎‏بوده است که آن رژیم فاسد بود و ما یک رژیم صحیحی می خواهیم جای آن بنشانیم،‏‎ ‎‏در این وقت اگر ما یک اعمالی ازمان صادر بشود که رژیم ما را آلوده بکند، این دیگر از‏‎ ‎‏آن گناهانی نیست که من بگویم: «اَسْتَغْفِرُالله َ رَبی وَ اَتُوبُ اِلَیْه». تو اسلام را از بین می بری!‏

صحیفه امام، ج ۸، ص:۴۰۹

. انتهای پیام /*