ما باید زحمت بکشیم تا در همه جناحها‏‎ ‎‏خودکفا باشیم. امکان ندارد که استقلال به دست بیاید، قبل از اینکه استقلال‏‎ ‎‏اقتصادی داشته باشیم. اگر ما بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیزهای‏‎ ‎‏دیگر هم وابسته خواهیم شد. و همین طور اگر در فرهنگ، ما وابستگی داشته باشیم،‏‎ ‎‏در اساس مسائل وابستگی پیدا می کنیم. 

صحیفه امام، ج ۱۰، ص:۴۳۳

. انتهای پیام /*