اینان با سوءقصد به شما‏‎ ‎‏عواطف میلیونها انسان متعهد را در سراسر کشور بلکه جهان جریحه دار نمودند. اینان‏‎ ‎‏آنقدر از بینش سیاسی بی نصیبند که بی درنگ پس از سخنان شما در مجلس و جمعه و‏‎ ‎‏پیشگاه ملت به این جنایات دست زدند، و به کسی سوءقصد کردند که آوای دعوت او به‏‎ ‎‏صلاح و سداد در گوش مسلمین جهان طنین انداز است. اینان در این عمل غیرانسانی به‏‎ ‎‏جای برانگیختن و رعب، عزم میلیونها مسلمان را مصمم تر و صفوف آنان را فشرده تر‏‎ ‎‏نمودند. آیا با این اعمال وحشیانه و جرایم ناشیانه وقت آن نرسیده است که جوانان عزیز‏‎ ‎‏فریب خورده از دام خیانت اینان رها شوند و پدران و مادران، جوانان عزیز خود را فدای‏‎ ‎‏امیال جنایتکاران نکنند و آنان را از شرکت در جنایات آنان برحذر دارند؟ آیا نمی دانند‏‎ ‎‏که دست زدن به این جنایات، جوانان آنان را به تباهی کشیده و جان آنان به دنبال‏‎ ‎‏خودخواهی مشتی تبهکار از دست می رود؟ ما در پیشگاه خداوند متعال و ولی بر حق او‏‎ ‎‏حضرت بقیة الله ـ ارواحنا فداه ـ افتخار می کنیم به سربازانی در جبهه و در پشت جبهه که‏‎ ‎‏شبها را در محراب عبادت و روزها را در مجاهدت در راه حق تعالی به سر می برند. من به‏‎ ‎‏شما خامنه ای عزیز، تبریک می گویم که در جبهه های نبرد با لباس سربازی و در پشت‏‎ ‎‏جبهه با لباس روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده، و از خداوند تعالی سلامت شما‏‎ ‎‏را برای ادامه خدمت به اسلام و مسلمین خواستارم.

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۵۰۴

. انتهای پیام /*