لکن از فرزند عزیز شما شناختی دارم‏‎ ‎‏که باید به شما با تربیت چنین فرزندی تبریک بگویم. او از وقتی که خود را شناخت و‏‎ ‎‏در جامعه وارد شد، ارزشهای اسلامی را نیز شناخت و با تعهد و انگیزۀ حساب شده‏‎ ‎‏وارد میدان مبارزه علیه ستمگران گردید. او با دید وسیعی که داشت، سعی در‏‎ ‎‏گسترش مکتب و پرورش اشخاص فداکار می نمود. محمد شما و ما، خود را‏‎ ‎‏وقف هدف و برای پیشبرد آن سر از پا نمی شناخت. شما فرزندی فداکار و متعهد‏‎ ‎‏و متفکر و هدفدار تسلیم جامعه کردید و تقدیم خداوند متعال. او فرزند اسلام و‏‎ ‎‏فرزند قرآن بود. او عمری در زجرها و شکنجه ها و از آن بدتر، شکنجه های روحی‏‎ ‎‏از طرف بدخواهان به سر برد. او به جوار خداوند متعال شتافت و با دوستان و‏‎ ‎‏برادران خود راه حق را طی کرد. خدایش رحمت کند و با موالیانش محشور فرماید.‏‎ ‎‏از خداوند متعال برای جنابعالی و بازماندگان این فرزند برومند اسلام صبر و‏‎ ‎‏اجر خواهانم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۵۱۱

. انتهای پیام /*