حضرت باقر(ع) می فرماید: همانا خدای تعالی هر آینه تفقد کند مومن را به بلا چنانچه تفقد کند مردی عیال خود را به هدیه از سفر، و هر آینه پرهیز دهد او را از دنیا، چنانچه پرهیز دهد طبیب مریض را. شرح چهل حدیث (اربعین حدیث) ص241

. انتهای پیام /*