ما باید حافظ این سنتهای اسلامی، حافظ این دستجات مبارک اسلامی که در‏‎ ‎‏عاشورا، در محرّم و صفر، در مواقع مقتضی به راه می افتند، ‏‏[‏‏باشیم؛‏‏]‏‏ تأکید کنیم که بیشتر‏‎ ‎‏دنبالش باشند. محرّم و صفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سیدالشهدا‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است؛ 

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۳۳۰

. انتهای پیام /*