‎‏شما پیرو پیشوایانی هستید که در برابر مصایب و فجایعْ صبر و استقامت کردند، که آنچه ما‏‎ ‎‏امروز می بینیم نسبت به آن چیزی نیست. پیشوایان بزرگوار ما، حوادثی چون روز عاشورا‏‎ ‎‏و شب یازدهم محرم را پشت سر گذاشته اند و در راه دین خدا یک چنان مصایبی را‏‎ ‎‏تحمل کرده اند. شما امروز چه می گویید؟ از چه می ترسید؟ برای چه مضطربید؟

صحیفه امام جلد ۱ ص ۱۶۶

. انتهای پیام /*