نخستین شناسنامه امام خمینی در تاریخ 20 بهمن 1304 از حوزه 2 شهرستان خمین صادر شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مقرر گردید، شناسنامه ‏های کلیه اتباع ایرانی تعویض و شناسنامه‏ های جدید با آرم جمهوری اسلامی جایگزین شود. این طرح در سال 1366 به معرض اجرا گذاشته شد. امام خمینی که مراعات قوانین جمهوری اسلامی را واجب می‏ دانستند، فرم درخواست تعویض شناسنامه را به شرح ذیل امضا نمودند.

 

فرم درخواست تعویض شناسنامه

زمان: 20 اردیبهشت 1366/ 11 رمضان 1407

مکان: تهران، جماران‏

موضوع: تعویض شناسنامه  [سازمان ثبت احوال کشور

طرح تعویض شناسنامه‏

شماره و تاریخ تحویل مدارک: 20/ 2/ 1366

تاریخ تحویل: 23/ 2/ 1366

شماره مسلسل فیش بانکی: 152/ الف/ 340500

درخواست‏ کننده: سید روح اللَّه مصطفوی‏

امضا یا اثر انگشت درخواست‏ کننده: روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

نام و نام خانوادگی و امضای مأمور: علی اکبر رحمانی‏]

(صحیفه امام؛ ج‏ 20، ص 261)

. انتهای پیام /*