لسان شعر بالاترین لسان است.

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۳۱۰

. انتهای پیام /*