ما باید در ارتباط با مردم جهان و‏‎ ‎‏رسیدگی به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با‏‎ ‎‏تمام وجود تلاش نماییم. و این را باید از اصول سیاست خارجی خود بدانیم. ما اعلام‏‎ ‎‏می کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزادۀ جهان‏‎ ‎‏است.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۹۱

. انتهای پیام /*