‎‏خود رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ ایشان خودشان در جنگها، خودشان وارد‏‎ ‎‏میدان نمی شدند که آدم بکشند؛ وضع اینطور بوده است که نبی رحمت بودند. حتی یک‏‎ ‎‏نفر کشته نشده است به دست ایشان. لکن حضرت امیر با آن وضعی که در جنگ داشته‏‎ ‎‏است، از ایشان نقل کرده اند که ما در شداید پناه می بردیم به ایشان!‏

صحیفه امام جلد ۶ ص ۴۴۵

. انتهای پیام /*