‏آنکه ضامن این است که یک کشوری درست بکند که متمدن باشد، آزادیخواه به‏‎ ‎‏معنای حقیقی اش باشد، استقلال داشته باشد به معنای حقیقی اش، آن مکتب انسانیت‏‎ ‎‏است، غیر از او هیچ نیست، آنکه می تواند آزادی به مردم بدهد. آن آزادی که در غرب‏‎ ‎‏است یک قدری فحشاست که هر جوری دلشان می خواهد عمل کند در شهوات، هیچ‏‎ ‎‏قید و بندی نباشد، آزادند هر طوری دلشان می خواهد در فحشا غوطه ور شوند.‏

صحیفه امام جلد ۹ ص ۸۲

. انتهای پیام /*