ما سوگمندانه و مفتخرانه عزیزانی را در راه هدف که واژگونی رژیم طاغوتی و‏‎ ‎‏برپاداشتن پرچم پرافتخار اسلام است، فدا کردیم؛ و این درست راه اسلام و برنامۀ‏‎ ‎‏مسلمین راستین در صدر اسلام بوده و در طول تاریخ خواهد بود و:‏ لَکُمْ فی رَسُولِ الله ِ اُسْوَةٌ‎ ‎حَسَنَةٌ.پیغمبر بزرگ اسلام همه چیزش را فدای اسلام کرد تا پرچم توحید را به اهتزاز در‏‎ ‎‏آورد؛ و ما به حکم پیروی از آن بزرگوار باید همه چیزمان را فدا کنیم تا پرچم توحید‏‎ ‎‏برقرار ماند.‏

صحیفه امام جلد ۳ ص ۴۲۱


. انتهای پیام /*