فرمانده سپاه پاسداران انقلاب پس از این دیدار، طی گفتگو با خبرنگاران اعلام  کرد: «من از همین‏‎ ‎‏جا به رزمندگانی که ممکن است دیر خدمتشان برسم، این پیام امام را می رسانم و امیدوارم که با قاطعیت‏‎ ‎‏به نبردشان ادامه بدهند».‏‏]‏

‏[‏‏پیام امام:‏‏]‏

‎ ‏سلام مرا به همۀ رزمندگان اسلام برسانید و بگویید که  آنها قوی باشند، قویدل باشند‏‎ ‎‏و نفسهای آخر این متجاوزان را بگیرند و با قدرت عمل کنند که خداوند پشتیبان شما‏‎ ‎‏است. ‏

صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۷۷

. انتهای پیام /*