‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏شورای انقلاب جمهوری اسلامی ‏

‏‏ چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، با ذکر دلایلی برای معذور بودن از ادامۀ‏‎ ‎‏خدمت، در تاریخ ۱۴ / ۸ / ۵۸ از مقام نخست وزیری استعفا نمودند، ضمن قدردانی از‏‎ ‎‏زحمات و خدمات طاقتفرسای ایشان در دورۀ انتقال، و با اعتماد به دیانت و امانت و‏‎ ‎‏حسن نیت مشارٌالیه، استعفا را قبول نمودم. شورای انقلاب را مأمور نمودم برای رسیدگی‏‎ ‎‏و ادارۀ امور کشور در حال انتقال. و نیز شورا در اجرای امور زیر بدون مجال، مأموریت‏‎ ‎‏دارد:‏

‏‏ ۱ـ تهیۀ مقدمات همه پرسی قانون اساسی‏

‏‏ ۲ـ تهیۀ مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی‏

‏‏ ۳ـ تهیۀ مقدمات تعیین رئیس جمهور‏

‏‏ لازم به ذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظیم الشأن،‏‎ ‎‏باید امور محوله را، خصوصاً آنچه مربوط است به پاکسازی دستگاههای اداری و رفاه‏‎ ‎‏حال طبقات مستضعف بی خانمان، به طور انقلابی و قاطع عمل نمایند.‏

‏‏۱۵ / ۸ / ۵۸‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۵۰۰

. انتهای پیام /*