سلام بر قوای مسلح و رزمندگان پرشور و عاشق‏‎ ‎‏لقاء الله که در راه هدف مقدس، سر از پای نشناخته و جان بر کف به دفاع از حق و میهن‏‎ ‎‏عزیز خود در جبهه ها و پشت جبهه به جهاد مقدس تا پیروزی نهایی ادامه می دهند. و‏‎ ‎‏رحمت و برکات خداوند بزرگ بر بسیج مستضعفان که بحق پشتوانۀ انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏است و به کوشش ارزندۀ خود ادامه داده‏‏[‏‏اند‏‏]‏‏ و بحمد الله تعالی با همت جوانان برومند و‏‎ ‎‏داوطلبان، گروهِ میلیونیِ رزمنده تربیت ‏‏[‏‏کرده اند‏‏]‏‏، و امید آن است که با شرکت فعال‏‎ ‎‏قشرهای معظم ملت و شور و شعفی که در جوانان عزیز از برکت اسلام مشاهده می شود‏‎ ‎‏«ارتش بیست میلیونی» که نگهبان جمهوری اسلامی و کشور عزیز از شرّ جهانخواران‏‎ ‎‏متجاوز است، تحقق یابد.‏

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۳۸۶

. انتهای پیام /*