‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     زحمات بی وقفۀ جهاد، این سنگر سازان بی سنگر، در دفاع مقدسمان از جمله مسائلی‏‎ ‎‏است که ترسیم آن در قالب الفاظ نمی گنجد. عشق جهاد در خدمت به اسلام و مردم‏‎ ‎‏چشم دل عشاق خدمت به دین و مردم را روشن نموده است.‏

‏     شجاعت دلیر مردان و شیرزنان جهادیمان در جهاد مان علیه کفر و بیداد زبانزد خاص‏‎ ‎‏و عام است. وسعت دامنۀ گذشت و ایثار مردان و زنان جهاد، جنگ و صلح، بزرگ و‏‎ ‎‏کوچک ، فقیر و غنی این مرز و بوم را فراگرفته است.‏

‏     جهاد شمایل دنیای آزادی و استقلال در عرصۀ کار و تلاش و پیکار علیه فقر و‏‎ ‎‏تنگدستی و رذالت و ذلت است. ‏

‏     فرزندان عزیز جهادی ام به تنها چیزی که باید فکر کنید به استواری پایه های اسلام‏‎ ‎‏ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ است. اسلامی که غرب، و در رأس آن‏‎ ‎‏امریکای جهانخوار، و شرق و در رأس آن شوروی جنایتکار را به خاک مذلت خواهد‏‎ ‎‏نشاند. اسلامی که پرچمداران آن پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهانند و دشمنان آن‏‎ ‎‏ملحدان و کافران و سرمایه داران و پول پرستانند. اسلامی که طرفداران واقعی آن همیشه‏‎ ‎‏از مال و قدرت بی بهره بوده اند؛ و دشمنان حقیقی آن زراندوزان حیله گر و قدرت مداران‏‎ ‎‏بازیگر و مقدس نمایان بی هنرند.‏

‏     شما عزیزان با خدمات شایستۀ خود در پشت جبهه ها، چون جبهه ها، دل امام زمان ـ‏‎ ‎‏روحی له الفداء ـ را شاد کرده اید.‏

   امیدوارم از سیاست صخره های سخت «نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی» عبور‏‎ ‎‏کنید که اگر ایران را بر پایۀ استقلال واقعی پایه ریزی نکنیم، هیچ کاری نکرده ایم.‏

‏     چشم امید من به شما سازندگان پر شور و نشاط اسلامی است. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۲۰۴-۲۰۵

. انتهای پیام /*