‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏ملت شریف مبارز ایران ـ ایّدهم الله تعالی‏

‏‏ در این موقع حساس که کشور عزیز و اسلام بزرگ رو به رو با امریکای خونخوار‏‎ ‎‏است و لازم است همۀ قشرها با هم هماهنگ و هم صدا در مقابل دشمن بزرگ بایستند و‏‎ ‎‏فرصت به دست عمال اجانب و ریشه های گندیدۀ طرفداران رژیم سابق ندهند،‏‎ ‎‏مع الأسف گاهی شنیده می شود که اشخاصی بی خبر از عمق مسائل، تحت تأثیر‏‎ ‎‏بدخواهان غائله بپا می کنند، و خدای نخواسته موجب اختلاف و شکاف می شوند. من‏‎ ‎‏اکیداً از همۀ ملت شریف می خواهم که از مطالبی که باعث اختلاف و بهره برداری‏‎ ‎‏دشمن است احتراز کنید و به مراجع عظیم الشأن و علمای اعلام احترام گذارید. برادران‏‎ ‎‏بدانند که فاجعه ای که در منزل حضرت آیت الله شریعتمداری پیش آمد،‏‎[۱]‎‏ به دست‏‎ ‎‏توطئه گرها است که باید محکوم شود؛ و توجه داشته باشند که این نحو امور را توطئه‏‎ ‎‏گران تکرار نکنند. من از تمام قشرهای جوان دانشگاهی و مدارس علوم دینیه و‏‎ ‎‏روشنفکران و دانشمندان و نویسندگان عاجزانه استدعا می کنم در این وقت حساس از هر‏‎ ‎‏گونه اختلاف دست برداشته و دشمن بزرگ را هدف قرار دهند. من امروز این امر را‏‎ ‎‏تکلیف شرعی الهی و وظیفۀ ملی می دانم. از خداوند تعالی وحدت کلمۀ ملت و عظمت‏‎ ‎‏اسلام و مراجع عالیقدر و پیروزی ملت مسلمان را خواستارم.‏

‏‏۱۶ محرّم ۱۴۰۰ / ۱۵ آذر ماه ۵۸ ـ روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام جلد ۱۱ ص ۱۶۹‏

. انتهای پیام /*