اکرام قرآن و‏‎ ‎‏اهل آن، که اهل بیت عصمت است، فقط به بوسیدن جلد آن و ضریح مطهّر‏‎ ‎‏اینها نیست؛ این یک مرتبۀ ضعیفه از احترام و اکرام است، که اگر به‏‎ ‎‏دستورات آن و فرمایشات اینان عمل کردیم مقبول است؛ والاّ شبیه به استهزاء‏‎ ‎‏و بازیچه است. و در احادیث شریفه تحذیر سخت شده است از قاری قرآن که‏‎ ‎‏عامل به آن نباشد

آداب الصلوة ص ۲۱۰

. انتهای پیام /*