‎‏در هیچ کشور و انقلابی جز انقلاب بعثت و رسالت و زندگی ائمۀ هدی ـ علیهم السلام ـ‏‎ ‎‏و انقلاب اسلامی ایران سراغ نداریم که رهبران انقلاب آنقدر آماج حملات و کینه ها‏‎ ‎‏گردند. و این به خاطر صداقت و امانتداری است که در وجود علمای متعهد اسلام متبلور‏‎ ‎‏است.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۹۷

. انتهای پیام /*