ملتهای مسلمان باید اصل را بر دشمنی و فریب ابرقدرتها با خود بگذارند، مگر اینکه‏‎ ‎‏خلاف عینی و عملی آن را مشاهده و لمس و باور نمایند. ما به حبل ولایت خدا و پیامبر و‏‎ ‎‏ائمۀ معصومین ـ علیهم السلام ـ چنگ زده ایم؛ و جداً باید از هر آنچه غیر رضایت آنان‏‎ ‎‏است متنفر و بیگانه باشیم، و از این بیگانگی هم برخود فخر و مباهات کنیم.‏

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۱۲۱

. انتهای پیام /*