پرتال امام خمینی(س): هشتم اسفند مصادف با موافقت امام خمینی با تشکیل شورای مدیریت حوزه علمیه قم است. در پاسخ نامه مورخه ۵ /۱۲ / ۵۹ آیت الله منتظری به حضرت امام خمینی (س) که در آن به امور مربوط به حوزه علمیه قم و لزوم ایجاد نظم و رسیدگی به اوضاع درسی و اخلاقی و جریانات داخلی آن و نیز تشکیل شورای مدیریت آن حوزه با نظر آیت الله العظمی گلپایگانی پرداخته شده و درخواست رهنمود شده بود، حضرت امام موافقت خود را با تشکیلات مزبور و کارهای آنان اعلام کردند:
«شورای مزبور کارهایی را که می‌خواهند انجام دهند، پس از نظرخواهی در امور مهمه از حضرت آیت‌الله گلپایگانی ـ دامت برکاته ـ مانعی ندارد».  (صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۱۶۰)

. انتهای پیام /*