اینجانب در  پیشگاه مقدس حق شهادت‏‎ ‎‏می دهم که از اول انقلاب تاکنون و از پیش از انقلاب در زمانی که وارد این نحو مسائل‏‎ ‎‏سیاسی شده است از او رفتار یا گفتاری که بر خلاف مسیر انقلاب اسلامی ایران باشد‏ ندیده ام و در تمام مراحل از انقلاب پشتیبانی نموده و در مرحلۀ پیروزی شکوهمند‏‎ ‎‏انقلاب مُعین و کمک کار من بوده و است و کاری که برخلاف نظر من است انجام‏‎ ‎‏نمی دهد و در امور مربوطه چه در اعلامیه ها یا ارشادها بدون مراجعۀ به من تصرف و‏‎ ‎‏دخالتی نمی کند؛ حتی در الفاظ اعلامیه ها بدون مراجعه دخالت نمی کند و اگر در امری‏‎ ‎‏نظری دارد تذکر می دهد که تذکراتش نیز صادقانه و برخلاف مسیر انقلاب و مصلحت‏‎ ‎‏نیست و من اگر تذکراتش را نپذیرفتم تخلف از قول من نمی کند و من نیز اگر حرفش را‏‎ ‎‏صحیح دیدم قبول می کنم و امیدوارم حرف صحیح را از همه کس قبول کنم.‏

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۹۰ - ۹۱

. انتهای پیام /*