ما باید ‏دنبال این باشیم که آتیه را در نظر بگیریم، نه حالا را. ما آتیه داریم، اسلام آتیه دارد،‏‎ ‎‏مملکت شما آتیه دارد و همۀ گرگها هم در اطراف هستند که یک ‏‏[‏‏خبری‏‎ ‎‏]‏‏بشود بلکه‏‎ ‎‏دوباره از سر بگیرند و این الآن به عهدۀ همۀ ماست که نگذاریم این پیش بیاید، که یک‏‎ ‎‏قضیه ای پیش بیاید که به هم بخورد اوضاع. نه، همه چیز سر جای خودش باشد، هر که هم‏‎ ‎‏بمیرد، هر که هم از بین برود، هر چی هم سر جای خودش باشد. این را باید حفظش‏‎ ‎‏بکنید و این مطلبی است که به نظر من مهم است هم برای وزارتخانه ها، هم برای سفرا،‏‎ ‎‏هم برای همه.‏

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۲۹۹

. انتهای پیام /*