اصول‏ و ارکان‏ ایمان‏، که عبارت از معرفت و توحید و ولایت- که ایمان به رسل است- و ایمان به یوم المعاد و ایمان به ملائکه و کتب الهیّه [است‏]، از فطریات است؛ الّا آن که بعضی از آنها از فطریّات اصلیّه است چون معرفت و توحید، و بعضی دیگر از متفرعات است.شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 98

. انتهای پیام /*