این رفراندم یک رفراندم‏ اسلامی‏بود، نه یک رفراندم سیاسی. مردم برای اسلام خون می‏دهند نه برای سیاست. برای سیاست اسلامی. ملت ما به واسطه اتکا به اسلام، این نهضت را پیش برد. ملت ما عاشق شهادت بود؛ با عشق به شهادت این نهضت پیش رفت. اگر این عشق و علاقه نبود، هر گز ما در مقابل آن همه قدرت پیروز نمی‏شدیم. پیروزی ما دنبال این بود که همه اسلامی بودید، همه توجه به دیانت داشتید. در رفراندم همه عشق داشتید به اینکه در این صندوقها رأی بیندازید. صحیفه امام، ج۶،ص۴۷۸

. انتهای پیام /*