ان شاءالله با سلامت نفْس وارد بشوید به ماه مبارک؛ و در ماه مبارک خودتان را در‏‎ ‎‏ضیافت خدای تبارک و تعالی ببینید و حق تعالی را مضیف خودتان ببینید و او را حاضر‏‎ ‎‏واقعه ببینید. اگر خدای نخواسته، یکوقتی خواستید به یک کسی جسارت کنید، بفهمید که‏‎ ‎‏در حضور خدا دارید به بندۀ خدا جسارت می کنید. اگر غیبت کردید از یک مؤمنی،‏‎ ‎‏بدانید که در حضور خدا غیبت کردید از یک مؤمنی. اعمال شما ـ به حسب روایات ـ‏‎ ‎‏عرضه داده می شود پیش رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم. اگر اعمال شما عرضه داده‏‎ ‎‏شد و رسول الله دید شما خلافکار هستید چقدر ایشان ناراحت می شود؟! نخواهید که‏‎ ‎‏رسول الله ناراحت بشوند؛ قلب مبارک ایشان را مکدر نکنید.

صحیفه امام جلد ۲ ص ۳۹۰

. انتهای پیام /*