من خوف این را دارم که در این ماه‏‎ ‎‏مبارک رمضان که ماه تهذیب نفس است و همه را خدا به ضیافت خودش دعوت کرده‏‎ ‎‏است، ما با صاحب خانه کاری بکنیم که عنایتش از ما برگردد.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۴۷۶

. انتهای پیام /*