‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏دانشمند محترم جناب آقای غلامحسین کرباسچی‏

‏     بدین وسیله جنابعالی به سمت ریاست ادارۀ سیاسی ایدئولوژیک ژاندارمری‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی منصوب می شوید که ان شاءالله تعالی بر طبق موازین مقرره و‏‎ ‎‏هماهنگ با ادارۀ سیاسی ایدئولوژیک ارتش و شهربانی، نیازمندیها را برطرف نموده و‏‎ ‎‏وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهید. بدیهی است تمام اعضای ژاندارمری با شما‏‎ ‎‏همکاری و همگامی لازم را خواهند نمود. از خدای تعالی موفقیت آن جناب را مسئلت‏‎ ‎‏دارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی

ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۲۸۳

. انتهای پیام /*