اگر چنانچه ارتش مُعْظَم ما، که از خود ماست و ما از او هستیم،‏‎ ‎‏قدرت ایمان خودش را تقویت کند، ان شاءالله تعالی بر همۀ مشکلات و بر همۀ چیزهایی‏‎ ‎‏که برای ما در پیش است، ان شاءالله همۀ مشکلات ما را حل خواهد کرد.ارتش ما پشتوانه‏‎ ‎‏ملت ماست؛ ارتش ما ضامن استقلال کشور ماست. ارتش ما از ماست و ما از ارتش. ملت‏‎ ‎‏و ارتش از هم جدایی ندارند

صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۵۳۱

. انتهای پیام /*