‏ [‏‏امام خمینی در بخشی از سخنان خود ضمن تأکید بر اهمیت تلاشهای سازنده بخاطر نجات کشور از‏‎ ‎‏بازگشت به اوضاع سابق، فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏اسلام بیش از هر چیزی به آزادی عنایت دارد و در اسلام خلاف آزادی نیست؛ الاّ‏‎ ‎‏در چیزهایی که مخالف با عفت عمومی است.‏

صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۱۳۹


. انتهای پیام /*