بسم الله الرحمن الرحیم 

جناب آقای مهندس موسوی، نخست وزیر

از مساله کمبود نان خبرهایی می رسد که اینجانب را شدیدا نگران کرده است.جناب عالی مامور هستید این مساله مهم را هر چه زود حل کنید. اگر کسانی در این امر اخلال می کنند مورد تعقیب قرار دهید. و اگر اشخاصی مسامحه می کنند و از کارمندان هستند اخراج کنید؛ و اشخاص متعهد را به این کار بگمارید. در درجه دوم، قضیه برنج باید حل شود. به شما ماموریت حل آن نیز داده می شود. مراتب را پس از انجام به اطلاع اینجانب برسانید. توفیق شما را خواهانم.

 

۱۶ تیر ماه ۱۳۶۲

روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۵۱۵

. انتهای پیام /*