به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را‏‎ ‎‏بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان‏‎ ‎‏که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی رهاورد آنان و با‏‎ ‎‏فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای‏‎ ‎‏آن نیز مرهون خدمات آنان است،‏‎ ‎‏فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و حکومتهای طاغوتی‏‎ ‎‏را که چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه‏‎ ‎‏محکوم نمایید، البته با اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت اسلامی‏‎ ‎‏است.‏

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۴۱۲

. انتهای پیام /*