‏ [‏‏در پاسخ به نامۀ مورخ ۵ / ۳ / ۱۳۶۳ دبیر شورای سرپرستی طلاب غیر ایرانی به نخست وزیر، مبنی‏‎ ‎‏بر درخواست تأمین بخشی از هزینه های مربوط به امور طلاب غیر ایرانی در حوزۀ علمیۀ قم از محل‏‎ ‎‏درآمدهای کارخانۀ صنعتی واقع در نجف آباد اصفهان که بموجب تبصرۀ ۸۲ سرپرستی آنها به عهدۀ‏‎ ‎‏دولت می باشد، آقای میر حسین موسوی، نخست وزیر، در ذیل نامه مرقوم داشته است: «برادر‏‎ ‎‏حجت الاسلام حاج سید احمد آقا خمینی؛ اگر از نظر شرع مورد قبول مقام معظم ولایت فقیه قرار گیرد‏‎ ‎‏اینجانب موافقم و ان شاءالله مفید خواهد بود». ۶ / ۳ / ۶۳‏‏]‏

‏‏ ‏

‏‏بسمه تعالی‏

‏‏ در صورت موافقت با موازین شرعی، موافقت می شود.‏

‏‏۱۹ شهر صیام ۴۰۴‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۴۸۸

. انتهای پیام /*