‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏شورایعالی قضایی ‏

‏‏ چون وضع کشور در حال حاضر طوری است که لازم است آقای آقا سید حسین‏‎ ‎‏موسوی که تا کنون ثابت نموده شایستگی خود را، بر طبق همین ورقه به ایشان اختیارات‏‎ ‎‏دهید و پس از این توجه به مصالح کشور را در نظر داشته باشید.‏‎[۱]‎

‏‏۶ شوال ۱۴۰۲ / ۵ مرداد ۶۱‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۹۶


۱ـ در مورد این حکم به توضیح مندرج در پاورقی۱ حکم مورخ ۹ / ۵ / ۱۳۶۱ امام خمینی به آقای سید حسین موسوی تبریزی مراجعه کنید.

. انتهای پیام /*