‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     جمعۀ آخر ماه مبارک رمضان روز قدس است و در دهۀ آخر ماه رمضان به احتمال‏

‏زیاد شب قدر است. شبی است که احیای آن سنت الهی است و قدر و منزلت آن از هزار‏‎ ‎‏ماه منافقان والاتر است. شبی است که مقدرات خلق در آن شب پایه ریزی می شود. روز‏‎ ‎‏قدس که همجوار شب قدر است لازم است که در بین مسلمانان احیا شود و مبدأ بیداری و‏‎ ‎‏هوشیاری آنان باشد، و از غفلتهایی که در طول تاریخ خصوصاً سده های اخیر شده است‏‎ ‎‏بیرون آیند تا آن روز هوشیاری و بیداری از دهها سال ابرقدرتها و منافقان جهان والاتر‏‎ ‎‏باشد، و مسلمانان جهان مقدرات خود را خود به دست قدرت خود پی ریزی و‏‎ ‎‏پایه گذاری کنند. در شب قدر، مسلمانان با شب زنده داری و مناجات خود از قید بندگی‏‎ ‎‏غیرخدای تعالی که شیاطین جن و انسند، رها شده و به عبودیت خداوند در می آیند، و‏‎ ‎‏در روز قدس که آخرین روزهای شهرالله اعظم است، سزاوار است که مسلمانان جهان از‏‎ ‎‏قید اسارت و بردگی شیاطین بزرگ و ابرقدرتها رها شده و به قدرت لایزال الله بپیوندند و‏‎ ‎‏دست جنایتکاران تاریخ را از کشورهای مستضعفان قطع و رشتۀ طمع آنان را بگسلانند.‏

‏     هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان گیتی، بپاخیزید و مقدرات خود را به دست‏‎ ‎‏گیرید. تا کی نشسته اید که مقدرات شما را واشنگتن یا مسکو تعیین کنند؟ تا کی باید قدس شما در زیر چکمۀ تفاله های امریکا، اسرائیل غاصب پایکوب شود؟ تا کی سرزمین‏‎ ‎‏قدس، فلسطین، لبنان و مسلمانان مظلوم آن دیار در زیر سلطۀ جنایتکاران به سر برند و‏‎ ‎‏شما تماشاچی باشید، و بعض حکام خائن شما آتش بیار آنان باشند؟ تا کی قریب یک‏‎ ‎‏میلیارد مسلمان در جهان و قریب صد میلیون عرب با کشورهای وسیع و ذخایر بی پایان،‏‎ ‎‏شاهد چپاولگریهای شرق و غرب و ستمگریها و قتل عامهای غیرانسانی آنان و تفاله های‏‎ ‎‏آنان باشند؟ تا کی تحمل جنایات وحشتناک بر برادران افغانستان و لبنان را نموده و به‏‎ ‎‏ندای آنان جواب نمی دهند؟ تا کی به جای مقابله با دشمنان اسلام و برای نجات قدس از‏‎ ‎‏اسلحۀ گرم و قدرت نظامی و الهی غفلت نموده و با کارهای سیاسی و برخوردهای‏‎ ‎‏سازشکارانه با ابرقدرتها وقت گذرانده و به اسرائیل مهلت جنایتهای بی امان داده و شاهد‏‎ ‎‏قتل عامها باید بود؟ آیا سران قوم نمی دانند و ندیده اند که مذاکرات سیاسی با‏‎ ‎‏سیاستمداران قدرتمند و جنایتکاران تاریخ، قدس و فلسطین و لبنان را نجات نخواهد داد‏‎ ‎‏و هر روز بر جنایات و ستمگریها افزوده خواهد شد؟‏

‏     باید برای آزادی قدس از مسلسلهای متکی بر ایمان و قدرت اسلام استفاده و‏‎ ‎‏بازیهای سیاسی را که از آن بوی سازشکاری و راضی نگه داشتن ابرقدرتها به مشام‏‎ ‎‏می رسد کنار گذاشت. باید ملتهای مسلمان خصوصاً ملت فلسطین و لبنان، کسانی را که با‏‎ ‎‏مانورهای سیاسی وقت گذرانی می کنند، تنبه نموده و زیر بار بازیهای سیاسی که نتیجه ای‏‎ ‎‏جز زیان و ضرر برای ملت مظلوم ندارد نروند. تا کی اسطوره های دروغین شرق و غرب،‏‎ ‎‏مسلمانان قدرتمند را مسحور نموده و بوقهای تبلیغاتی میان تهی، آنان را وحشتزده‏‎ ‎‏می نماید؟ تا کی مسلمین از قدرت اسلام بزرگ غافلند؟ مسلمانانی که در نیم قرن آن‏‎ ‎‏فتوحات عظیم و تحولات شگرف را با دست خالی از ساز و برگ جنگی و دلی آغشته به‏‎ ‎‏ایمان و زبانی متذکر به الله اکبر به دست آورده و اسلام و توحید را در جهان قدرتمند آن‏‎ ‎‏روز پایه گذاری نمودند. اگر آن پیروزیها و تحولاتی که در تاریخ ثبت است از چشم انداز‏‎ ‎‏مسلمانان دور است، پیروزی ملت رزمندۀ ایران با انگیزۀ سربازان صدر اسلام که‏‎ ‎‏سلاحشان ایمان بود، در پیش چشم همگان پرتوافکن است. جهانیان و مسلمانان جهان ‏دیدند که ملت غیور ایران با دست تهی از ساز و برگ نبرد، در مقابل ابرقدرتهای زمان و‏‎ ‎‏وابستگان خارج و داخل آنان نهضت کردند و انقلاب شکوهمند اسلامی را با همۀ‏‎ ‎‏مشکلات، برق آسا به ثمر رساندند و دست تمام جنایتکاران تاریخ را از کشور عزیز خود‏‎ ‎‏قطع کردند و توطئه های امریکایی و گروهکهای چپگرا و راستگرا را با قلبی سرشار از‏‎ ‎‏ایمان و عقیده یکی پس از دیگری خنثی نموده و زن و مرد و کوچک و بزرگ دلاورانه‏‎ ‎‏در صحنه حاضر و مقدرات کشور خود را در دست توانای خود تعیین نمودند، و امروز با‏‎ ‎‏خواست خداوند متعال، ارکان جمهوری اسلامی به دست متعهدین به مکتب و معتقدین‏‎ ‎‏به جمهوری اسلامی برقرار و فتنه انگیزان و توطئه گران را از صحنه خارج نمودند. و‏‎ ‎‏امروز ایران به رغم بوقهای خارج و دستگاههای تبلیغاتی امریکا و صهیونیست و‏‎ ‎‏سیلی خورده های از انقلاب، به سوی سازندگی نهایی پیش می رود و این درس عبرتی‏‎ ‎‏است برای کشورهای اسلامی و مستضعفان جهان که قدرت اسلامی خود را بیابند و از‏‎ ‎‏عربده های شرق و غرب و وابستگان و تفاله های آنان نهراسند و با اعتماد به خداوند‏‎ ‎‏تعالی و اتکال به قدرت اسلام و ایمان بپاخیزند و دست جنایتکاران را از کشورهای خود‏‎ ‎‏کوتاه نمایند و آزادی قدس شریف و فلسطین را سرلوحۀ برنامۀ خود قرار دهند و ننگ‏‎ ‎‏سلطۀ صهیونیسم، تفاله امریکا را از دامن خود بزدایند و روز قدس را زنده نگه دارند.‏‎ ‎‏امید است با زنده نگه داشتن این روز، بی تفاوتیها زایل شود و غفلتها مرتفع گردد. و با قیام‏‎ ‎‏ملتهای شریف، بعضی از سران خائن را که به رغم مسلمانان و اسلام، دست در دست‏‎ ‎‏اسرائیل و چشم به فرمان امریکا برخلاف مصالح مسلمین به زندگانی سیاسی ننگین خود‏‎ ‎‏و به زندگی جنایت بار خویش ادامه می دهند، از صحنه خارج و در گورستان تاریخ‏‎ ‎‏مدفون نمایند. حکام غاصبی که در جنگ بین کفاری چون اسرائیل و صدام با مسلمین،‏‎ ‎‏طرف کفار را گرفته و به اسلام و مسلمین ضربه وارد می کنند، از صحنۀ اسلام باید خارج‏‎ ‎‏شوند و از حکومت بر مسلمین باید بر کنار گردند. ملتهای شریف مصر و عراق و دیگر‏‎ ‎‏کشورهای تحت سلطۀ منافقان باید قیام کنند و به بلندگوهای فاسد که این جنایتکاران را‏‎ ‎‏مسلمان جلوه می دهند، گوش فرا ندهند و از قدرتهای پوشالی این خائنان نهراسند.‏

    مسلمانان و جهانیان دیدند که صدام عفلقی سرسپردۀ امریکا، به ایران که جز به اسلام‏‎ ‎‏و مصالح مسلمین نمی اندیشد، حمله کرد و آنچنان سرش به سنگ کوبیده شد که اکنون با‏‎ ‎‏توسل به سران عرب و پناه به اسرائیل، دنبال مفرّی‏ است که او را از سقوط حتمی نجات‏‎ ‎‏دهد، و ملت ایران و قوای مسلح شجاع، آنچنان ضربه ای به او و طرفداران جنایتکار او‏‎ ‎‏زدند که جز تسلیم یا سقوط، مفرّی ندارد و حیله های ابلهانۀ او و بوقهای تبلیغاتی‏‎ ‎‏صهیونیسم راهگشای او نخواهد شد.‏

‏     ملت و دولت و مجلس و ارتش و سایر قوای مسلح ایران که امروز با وحدت اسلامی و‏‎ ‎‏انسجام الهی صف واحد هستند مصمم اند که در مقابل هر قدرت شیطانی و متجاوز به‏‎ ‎‏حقوق انسانها بایستند و از مظلومان دفاع نمایند، و تا برگشت قدس و فلسطین به دامن‏‎ ‎‏مسلمین، از لبنان و قدس عزیز پشتیبانی نمایند. مسلمانان جهان باید روز قدس را روز‏‎ ‎‏همۀ مسلمین، بلکه مستضعفین بدانند و از آن نقطۀ حساس در مقابل مستکبرین و‏‎ ‎‏جهانخواران بایستند، و تا رهایی مظلومان از زیر ستم قدرتمندان از پای ننشینند. و‏‎ ‎‏مستضعفان که اکثریت قاطع جهان را تشکیل می دهند مطمئن باشند که وعدۀ حق تعالی‏‎ ‎‏نزدیک است و ستارۀ نحس مستکبران رو به زوال و افول است. ملت ایران، خواهران و‏‎ ‎‏برادران عزیز می دانند که انقلاب عظیم ایران که در نوع خود کم نظیر یا بی نظیر است از‏‎ ‎‏ارزشهای بزرگی برخوردار است که بزرگترین آن مکتبی بودن و اسلامی بودن آن است؛‏‎ ‎‏همان ارزشی که پیامبران عالیمقام در پی آن قیام نمودند. امید است که این انقلاب جرقه و‏‎ ‎‏بارقه ای الهی باشد که انفجاری عظیم در توده های زیر ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر‏‎ ‎‏انقلاب مبارک حضرت بقیة الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ منتهی شود. و باید ملت شریف‏‎ ‎‏که چنین انقلابی بزرگ را نموده است در ادامۀ آن هر چه بیشتر کوشا باشد و حضور خود‏‎ ‎‏را هر چه والاتر در صحنۀ اقامۀ عدل الهی به ثبت رساند. عزیزان من، باید

بدانید که‏‎ ‎‏ارزش انقلاب هر چه بیشتر باشد فداکاری در راه تحقق آن ارزشمندتر و لازمتر است.‏

‏انقلاب در راه هدف الهی و استقرار حکومت الله همان است که انبیای عظام در راه آن‏‎ ‎‏فداکاریها نمودند و پیامبر عظیم الشأن اسلام تا آخرین لحظات زندگی پربرکت خود در‏‎ ‎‏راه آن با همۀ توان، فداکاری و ایثار فرمود، و امامان بزرگوار اسلام هر چه داشتند نثار آن‏‎ ‎‏کردند. ما نیز که خود را پیرو آنان و امت محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ می دانیم باید‏‎ ‎‏اقتدا به آنان نموده و در سبیل حق، مشکلات را با صبر انقلابی تحمل نماییم و از‏‎ ‎‏خرابکاریهای دغلبازان که آثار شکست و زبونی در آن مشاهد است نهراسیم، و در راه‏‎ ‎‏هدف حق و اسلام بزرگ چونان انبیای عظام و اولیای معظم فداکاری و ایثار نماییم.‏‎ ‎‏خداوند تبارک و تعالی پشتیبان مجاهدین و یار مظلومان است. درود بر اسلام عزیز،‏‎ ‎‏درود بر مجاهدین در راه حق. درود بر شهدای در راه خدا در طول تاریخ. درود بر‏‎ ‎‏شهدای ایران و فلسطین و لبنان و افغانستان. و سلام بر رزمندگان جبهه های جنگ علیه‏‎ ‎‏باطل و سلام بر بندگان صالح خداوند.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۵۹ - ۶۳ ‏

. انتهای پیام /*