پرتال امام خمینی(س): شهید فهمیده از اصالت های دفاع مقدس می باشد. بروز چنین حوادثی که از تربیت صحیح و اصالت های خانوادگی است، که صرفا درمحیط های اسلامی جلوه گری و نور افشانی می کند.     

. انتهای پیام /*