پرتال امام خمینی(س): مقام معظم رهبری در خاطرات خود نقل می کنند: من شاید پانزده یا شانزده سالم بود که مرحوم «نواب صفوی» به مشهد آمد. از بس این آدم پرشور و با اخلاص، پر از صدق و صفا و ضمنا شجاع و صریح و گویا بود... به کلی مرا مجذوب خودش کرد. من مقوله های سیاسی را کاملا می شناختم و دیده بودم؛ اما مرحوم شهید نواب صفوی نخستین جرقه ای بود که راه اسلام را به معنای فراگیر انقلابی و پویای آن در برابرم روشن ساخت.

خاطرات خودگفته کتاب خون دلی که لعل شد

. انتهای پیام /*