پرتال امام خمینی(س): مقام معظم رهبری در خاطرات خود نقل می کنند: امام یک فرد جاافتاده ی علمی در حوزه علمیه ی قم بود و اطراف ایشان را جمعی لز جوانان لایق و مومن احاطه کرده بودند. با قشر های دیگر هم ایشان ارتباط داشتند. امام با پیام های خود، با بیان های خود، به معنای حقیقی کلمه، انسان ها را تربیت و تصحیح میکردند؛ هم تربیت فکری، هم تربیت روحی و اخلاقی.

. انتهای پیام /*